Centrum tematyczne

  • Wprowadzenie do routera 4G z wieloma identyfikatorami SSID

    Dopóki router 4G obsługuje wiele funkcji SSID, możesz zmienić router bezprzewodowy w dwa, cztery lub więcej routerów bezprzewodowych i możesz doświadczyć magicznego zastosowania „jeden do wielu”. 1. Co to jest wiele SSID Mówiąc prościej, funkcja multi-SSID polega na skonfigurowaniu wielu...
    Czytaj więcej
  • Możliwe czynniki niskiej szybkości negocjacji bezprzewodowych routerów 4G

    Możliwe czynniki niskiej szybkości negocjacji sieci bezprzewodowej router 4G Po podłączeniu terminala bezprzewodowego do sygnału bezprzewodowego routera 4G, szybkość komunikacji bezprzewodowej wyświetlana na terminalu jest niższa, jak pokazano na poniższym rysunku. Problem może być związany z następującymi czynnikami: 1. Najwyższa w...
    Czytaj więcej